Partner Honorowy


13 listopada 2019 odbyło się Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych, podczas którego przyznano Restauracji Vanilla Sky certfikat  Honorowego Partnera Konsultantów Slubnych.